Jan Erik Larsen style=

Jan Erik Larsen

President
Øyvind Moe style=

Øyvind Moe

Visepresident
Sverre Harald Amundsen style=

Sverre Harald Amundsen

Sekretær
Inger Margrethe Kristiansen style=

Inger Margrethe Kristiansen

Kasserer
Tore Gullen style=

Tore Gullen

Medlemsansvarlig