Øyvind Moe style=

Øyvind Moe

President
Henning style=

Henning

Visepresident
Sverre Harald Amundsen style=

Sverre Harald Amundsen

Sekretær
Ole Bjørn style=

Ole Bjørn

Kasserer
Jan Erik Larsen style=

Jan Erik Larsen

Past president
Tore Gullen style=

Tore Gullen

Medlemsansvarlig